ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS I DONANTS D’ANDORRA

Informació per receptors d’òrgans

  • Inici
  • Informació per receptors d’òrgans

A Andorra, actualment, no es poden fer trasplantaments. El seguiment de les malalties relacionades és assegurat pel sistema sanitari andorrà fins a les portes del trasplantament.

A continuació trobareu tota la informació disponible a nivell de Catalunya, que és la comunitat autònoma veïna,  on majoritàriament són atesos els pacients derivats des d’Andorra per al trasplantament.  

L’OCATT és l’organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Més informació a nivell de Espanya.

L’Organització Nacional de trasplants  (O. N. T) és un organisme coordinador de caràcter tècnic, pertanyent al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, encarregat de desenvolupar les funcions relacionades amb l’obtenció i utilització clínica d’òrgans, teixits i cèl·lules. La seva estructura es basa en una organització reticular a tres nivells: Coordinació Nacional, Coordinació Autonòmica i Coordinació Hospitalària.

I França :

Trobareu informació interessant i rellevant aquí:

HOPITAL.FR

En aquests enllaços us facilitem diferents documents de la CASS.:

– Sol·licitud de desplaçament fora d’Andorra per motius mèdics i sol·licitud de desplaçament de l’acompanyant