ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS I DONANTS D’ANDORRA

Informació per donants

  • Inici
  • Informació per donants

A Andorra, actualment, no es poden fer donacions d’òrgans i teixits.

En el cas de les donacions d’òrgans i teixits, de moment no es poden fer a Andorra però s’hi està treballant molt fermament tant des de l’associació com des de Govern.

Actualment ja disposem de la llei 34/2018, del 20 de desembre, d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang. El futur és esperançador per fer realitat, un dia la donació a Andorra.

En el cas de la donació en viu, en casos especials en que un familiar necessita un ronyó per exemple, es va acceptar un decret llei el 20.07.2016 el qual dona el 100% de la baixa loboral, les proves i la intervenció als donants vius.

En el cas de la donació de medul·la òssia, si teniu entre 18 i 40 anys, us heu informat i heu pres la decisió de ser donants, podeu omplir el formulari d’inscripció al registre de donants (disponible a https://andorra.medullaossia.org).

A continuació trobareu tota la informació disponible a nivell de Catalunya, que és la comunitat autònoma veïna, on majoritàriament són atesos els pacients derivats des d’Andorra.  

L’OCATT és l’organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Més informació a nivell de Espanya.

L’Organització Nacional de trasplants  (O. N. T) és un organisme coordinador de caràcter tècnic, pertanyent al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, encarregat de desenvolupar les funcions relacionades amb l’obtenció i utilització clínica d’òrgans, teixits i cèl·lules. La seva estructura es basa en una organització reticular a tres nivells: Coordinació Nacional, Coordinació Autonòmica i Coordinació Hospitalària.

I França :

Trobareu informació interessant i rellevant aquí:

HOPITAL.FR
 

Altres pàgines d’interès:

Fundación Josep Carreras, imparables contra la Leucemia