Loading...

ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS I DONANTS D'ANDORRA

+376 373037

Donació

Informació per receptors d’òrgans

A Andorra , actualment, no es poden fer trasplantaments.

A continuació trobareu tota la informació disponible a nivell de Catalunya, que és la comunitat autònoma veïna  on majoritàriament són atesos els pacients derivats des d’Andorra.  

L'OCATT és l'organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Més informació a nivell de Espanya.

L’Organització Nacional de trasplants  (O. N. T) és un organisme coordinador de caràcter tècnic, pertanyent al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, encarregat de desenvolupar les funcions relacionades amb l’obtenció i utilització clínica d’òrgans, teixits i cèl·lules. La seva estructura es basa en una organització reticular a tres nivells: Coordinació Nacional, Coordinació Autonòmica i Coordinació Hospitalària.

 

ENLLAÇOS RELACIONAT AMB ELS TRASPLANTS

Organització Nacional de transplantaments d'Espanya

Donació i trasplantament - Generalitat de Catalunya

Institut Nacional de Salut i Investigació Mèdica - França

 

 

  • Connecteu-vos al nostre

    i participa ! ;)